czwartek, 28 listopada 2013

Problem z pęcherzem

Ostatnio miałem ogromny problem z moim pęcherzem. Ciągłe parcie na niego bardzo mi przeszkadza i nie wiem co robić. Teraz wiem, że nie można lekceważyć tego problemu i jak najszybciej udać się do lekarza. http://i-zdrowie.pl/objawy-chorobowe/parcie-na-pecherz/

wtorek, 12 listopada 2013

Czym objawia się zapalenie nerek

Zapalenie nerek - proces chorobowy, w którym proces zapalny obejmuje nerki. W zależności od etiologii i pierwotnej lokalizacji procesu zapalnego wyróżnia się trzy główne typy zapaleń nerek.

Grupa pierwotnych lub wtórnych chorób nerek charakteryzująca się zapaleniem kłębuszków lub małych naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub białkomoczem lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe zapalenia nerek dzieli się także na różne typy morfologiczne, wśród których najbardziej ogólnie wyróżnia się typy proliferacyjne i nieproliferacyjne. Przyczyny pierwotne dotyczą chorób samych nerek (kłębuszków), natomiast wtórne wynikają z innych chorób lub czynników, do których należą: zakażenia, leki, choroby systemowe lub układowe, nowotwory.

Co to jest dna i podagra

Zazwyczaj pierwszym objawem jest ostry atak dny. Jest to ostry ból jednego, rzadziej kilku stawów, powiązany z ogólnoustrojowymi objawami zapalnymi. W zależności od występowania bólu atakom tym nadano odpowiednie nazwy:
podagra – zapalenie stawu śródstopno-paliczkowego palucha (najczęstsza lokalizacja)
chiragra – zapalenie któregoś ze stawów ręki
gonagra – zapalenie stawu kolanowego
omagra – zapalenie stawu barkowego

Drżączka poraźna - choroba parkinsona

Choroba Parkinsona - – samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Nazwa choroby pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia, jednak podłoże anatomiczne i biochemiczne tego schorzenia poznano dopiero w latach 60. XX wieku.

Choroba Parkinsona jest jedną z bardziej powszechnych chorób układu nerwowego. Dotyka blisko 1,5 proc. populacji - częściej mężczyzn niż kobiet. Zazwyczaj pierwsze objawy pojawiają się u osób około 60 roku życia. Przyczyna schorzenia wciąż nie jest znana, jednak lekarze wskazują na możliwe i prawdopodobne powody jej występowania. - Według niektórych badań skłonność do zachorowania może być dziedziczna. Na pojawienie się zespołu objawów zwanych parkinsonizmem wpływ mogą mieć również mechaniczne uszkodzenia mózgu, oddziaływanie środków toksycznych lub wytwarzanie przez organizm substancji działających niszcząco na mózg - mówi specjalistka chorób wewnętrznych z Kliniki INVICTA.